Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Ilmastotutkimukseen sekä sitä sivuaviin tutkimusaiheisiin liittyvät keskustelut

Valvoja: Hallitus

ceeooko-oktiedettä
Viestit: 209
Liittynyt: 02.12.2010, 00:16:20

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja ceeooko-oktiedettä »

Vuorovesi-ilmiöstä puheen ollen, kuu on taas lähimmillään maapalloa, lähimmillään 18 vuoteen.
Lauri Heimonen
Viestit: 389
Liittynyt: 10.01.2010, 19:48:10

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja Lauri Heimonen »

Kuten edellä on todettu, todellisuudesta tehtyjen havaintojen mukaan ihmisen toimilla ei hallitsevaa vaikutusta voi ilmastonmuutoksiin olla. Se mitä ihminen voi tehdä, on kiteytettävissä jo aikaisemmin mainitsemallani tavalla:

On suunnattava kokonaisuutta kattavat jatkotutkimukset niin, että opimme paremmin varautumaan ja sopeutumaan väistämättömästi eteen tuleviin, luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja niihin liittyviin äärilmiöihihin. Sama koskee myös kilpailukykyisen, terveellisesti tuotetun energian saannin turvaamista ja hyvinvointia kaikin puolin järkevästi edistävää energian käyttöä.


Näistäkin keskusteluista käy ilmi, että sen ymmärtäminen, miten tällaiseen johtopäätökseen voi tulla, ei näytä olevan helppoa.

Aikaisemmissakin, tälläkin foorumilla esitetyissä viesteissä on todettu, miten monitieteellisessä ilmasto-ongelmassa asiain erilainen korostuminen tiedeala- ja toimialakohtaisesti on omiaan johtamaan erilaisiin näkemyksiin ilmastonmuutoksia hallitsevista syistä.

YK:n ilmastopaneeli IPCC, lämpenemisen syytä arvioidessaan, jättää olennaisin osin huomioon ottamatta sen monitieteellisyyden, mikä ilmastonmuutoksiin todellisuudessa liittyy. Kun asiaa on rajoituttu käsittelemään vain ihmisperäisenä ja sekin yksipuolisesti teoreettisin, olettamuspohjaisia lähtömuuttujia sisältävin ilmastomallitutkimuksin, sitä voi verrata vaikkapa sudoku-ruudukon sellaiseen ratkaisuyritykseen, jossa tyydytään käsittelemään vain yhtä 3x3 ruudun laatikkoa, kun oikean ratkaisun aikaansaamiseksi samanaikaisesti pitää ottaa huomioon koko 9x9 ruudun ruudukko. Symbolisesti tämä kuvaa myös sitä, miksi IPCC:n arvioilla toimivaa ratkaisua ei ole voitu saada aikaan.

Esimerkiksi IPCC:n omaksumissa, teoreettisissa ilmastomallitutkimuksissa haetaan yksipuolisesti tukea käsitykselle, jonka mukaan viimeaikaista lämpenemistä hallitsisivat pääasiassa ihmisperäiset tekijät, lähinnä teollisena aikana ilmakehään tulleet ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt. Ihmisperäisyys lämpenemisen syynä kuitenkin kyseenalaistuu, kun näkökulmaa vähänkin laajennetaan.

Jo pelkästään se, että IPCC:lläkään ei ole osoittaa ainuttakaan todellisuuteen perustuvaa, asianmukaista näyttöä ihmisen aiheuttamaksi uskotulle lämpenemiselle, riittää kyseenalaistamaan koko ihmisperäiseksi uskotun lämpenemisen.

Kenen hyvänsä, asiaa vähänkin tuntevan, on helppo todeta, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on viime vuosikymmeninä noussut – muista syistä kuin ihmisperäisistä päästöistä – nopeammin lämpiminä vuosina kuin viileämpinä vuosina, mikä osoittaa lämpötilan hallitsevaa vaikutusta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen. Sen sijaan IPCC omaksumissaan ilmastomallitutkimuksissa perusteettomasti olettaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikaisen nousun syyksi pelkästään ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt.

Jokaisen vähänkin asiaa ymmärtävän pitäisi olla myös helppo tajuta, että kun ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt ovat vain luokkaa 4 % ilmakehään tulevista kokonaispäästöistä, niin ne ilmakehän nykyisestä hiilidioksidipitoisuudesta, joka on noin 390 ppm, hallitsevat vain samaa, luokkaa 4 % olevaa osuutta eli noin 15 ppm:ää. Samaan tulokseen on päästy myös isotooppitutkimuksilla.

Todellisuudesta tehdyistä havainnoista on korrelaatioanalyysein osoitettu, että viimeaikaisessakin lämpenemisessä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus seuraa lämpenemistä eikä päinvastoin. Tästä on tehtävissä kaksi keskeistä johtopäätöstä: ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua eivät ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt hallitse, eikä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu kokonaisuudessaankaan pysty tapahtuvaa lämpenemistä hallitsemaan.

Tiede- ja toimialakohtaisten spesialistien sekä heitä uskovien politiikan ja median vaikuttajien näyttää olevan vaikea ymmärtää ilmasto-ongelmaan liittyvää monitieteellisyyttä. Kun näkökulma helposti rajoittuu kunkin omaan kapea-alaiseen ekspertiisiinsä, voi vaadittava, asianmukainen kokonaisnäkemys monitieteellisestä asiasta jäädä saavuttamatta.

Tämän näen yhdeksi olennaiseksi syyksi, miksi edes viimeaikaisen lämpenemisen syitä ei asiaa arvioimaan perustetussa YK:n ilmastopaneelissa IPCC vieläkään ole asianmukaisesti pystytty selvittämään. Kun asianmukaisiinkaan havaintoihin perustuvaa todellisuutta ei ymmärretä, asia tyydytään arvioimaan hypoteettisin ilmastomallitutkimuksin, joita sekä lähtöparametrien että tulostensa osalta eivät todellisuudesta tehdyt havainnot asian vaatimalla tavalla tue.
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

Lauri Heimonen kirjoitti:Kuten edellä on todettu, todellisuudesta tehtyjen havaintojen mukaan ihmisen toimilla ei hallitsevaa vaikutusta voi ilmastonmuutoksiin olla.

Roskaa ja toistoa. Missään ei ole osoitettu että miljardit ihmiset eivät kykenisi muuttamaan ilmastoa.

Lauri Heimonen kirjoitti:YK:n ilmastopaneeli IPCC, lämpenemisen syytä arvioidessaan, jättää olennaisin osin huomioon ottamatta sen monitieteellisyyden, mikä ilmastonmuutoksiin todellisuudessa liittyy. Kun asiaa on rajoituttu käsittelemään vain ihmisperäisenä ja sekin yksipuolisesti teoreettisin, olettamuspohjaisia lähtömuuttujia sisältävin ilmastomallitutkimuksin, sitä voi verrata vaikkapa sudoku-ruudukon sellaiseen ratkaisuyritykseen, jossa tyydytään käsittelemään vain yhtä 3x3 ruudun laatikkoa, kun oikean ratkaisun aikaansaamiseksi samanaikaisesti pitää ottaa huomioon koko 9x9 ruudun ruudukko. Symbolisesti tämä kuvaa myös sitä, miksi IPCC:n arvioilla toimivaa ratkaisua ei ole voitu saada aikaan.

Konkreettinen pointtisi on mikä? Esimerkkejä? Retoriikka tai populismi ei kumoa tiedettä.

Lauri Heimonen kirjoitti:Jo pelkästään se, että IPCC:lläkään ei ole osoittaa ainuttakaan todellisuuteen perustuvaa, asianmukaista näyttöä ihmisen aiheuttamaksi uskotulle lämpenemiselle, riittää kyseenalaistamaan koko ihmisperäiseksi uskotun lämpenemisen.

On osoittaa. Sääli ettet kykene seuraamaan asiaan liittyvää tieteellistä argumentointia.

Lauri Heimonen kirjoitti:Jokaisen vähänkin asiaa ymmärtävän pitäisi olla myös helppo tajuta, että kun ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt ovat vain luokkaa 4 % ilmakehään tulevista kokonaispäästöistä, niin ne ilmakehän nykyisestä hiilidioksidipitoisuudesta, joka on noin 390 ppm, hallitsevat vain samaa, luokkaa 4 % olevaa osuutta eli noin 15 ppm:ää. Samaan tulokseen on päästy myös isotooppitutkimuksilla.

Argumenttisi on niin kumipäinen että se kertoo lähinnä matemaattis-luonnontieteellisen ymmärryksesi aukoista. Uusi isotooppitutkimusväitteesi onkin jo selkeä valhe.

Lauri Heimonen kirjoitti:Todellisuudesta tehdyistä havainnoista on korrelaatioanalyysein osoitettu, että viimeaikaisessakin lämpenemisessä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus seuraa lämpenemistä eikä päinvastoin. Tästä on tehtävissä kaksi keskeistä johtopäätöstä: ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua eivät ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt hallitse, eikä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu kokonaisuudessaankaan pysty tapahtuvaa lämpenemistä hallitsemaan.

Et ole kyennyt vastaamaan tähän kysymykseen esittämääni kritiikkiin mitenkään. Se on merkki siitä että olet väärässä.

Lauri Heimonen kirjoitti:Tiede- ja toimialakohtaisten spesialistien sekä heitä uskovien politiikan ja median vaikuttajien näyttää olevan vaikea ymmärtää ilmasto-ongelmaan liittyvää monitieteellisyyttä. Kun näkökulma helposti rajoittuu kunkin omaan kapea-alaiseen ekspertiisiinsä, voi vaadittava, asianmukainen kokonaisnäkemys monitieteellisestä asiasta jäädä saavuttamatta.

Mikä sinun tieteellinen ekspertiisisi on? 0?
Lauri Heimonen
Viestit: 389
Liittynyt: 10.01.2010, 19:48:10

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja Lauri Heimonen »

Kirjoitin edellä:
Kuten edellä on todettu, todellisuudesta tehtyjen havaintojen mukaan ihmisen toimilla ei hallitsevaa vaikutusta voi ilmastonmuutoksiin olla.


Lorentz3:

Roskaa ja toistoa. Missään ei ole osoitettu että miljardit ihmiset eivät kykenisi muuttamaan ilmastoa.


Ei ole olemassa mitään todellisuudesta tehtyjä, asianmukaisia havaintoja, jotka osoittaisivat viimeaikaisen lämpenemisen johtuvan ihmisen toimista. On vain teoreettisia, hypoteettisia ilmastomallitutkimuksia, jotka osoittavat, millaisilla lähtöolettamuksilla viimeaikainen lämpeneminen todennäköisesti voisi olla ihmisperäinen. Todellisuudesta tehdyistä mittauksista asian vaatimaa, pitävää tukea ei kuitenkaan löydy näille lähtöolettamuksille eikä noille ilmastomallitutkimusten tuloksille.

Ilmastomallitutkimusten lähtöolettamuksista ilmakehän ihmisperäiseksi oletettu, teollisenana aikana tapahtunut ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu on yksi keskeisimmistä. Kuitenkaan IPCC:n omaksumat ilmastomallit eivät selitä esim. sitä, miksi lämpötila ei ole viimeiseen noin 15 vuoteen noussut, vaikka ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on jopa kiihtyen nousuaan jatkanut.

Vielä on syytä muistaa, että 1940-luvulta 1970-luvun lopulle lämpötila ei noussut, vaikka ihmisperäiset päästöt kiihtyen nousivatkin.

Kun mennään vielä muinaisuuteen, voidaan todeta, että esimerkiksi geologisia havaintoja liitukauden lämpötiloista ei voida ilmastomallisimuloinnein selittää.

Edellä jo totesin:

Todellisuudesta tehdyistä havainnoista on korrelaatioanalyysein osoitettu, että viimeaikaisessakin lämpenemisessä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus seuraa lämpenemistä eikä päinvastoin.


Tämä on yhdenmukainen sen kanssa, että jääkausiin liittyen ilmakehän hiilidioksidipitoisuus seuraa lämpötilamuutoksia. Sama näkyy myös siinä, että viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana ilmakehän hiilidioksipitoisuusmuutosten on todettu seuraavan ilmastonmuutoksia.

Mittausten mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua hallitsee valtamerien pintavesien luonnollinen lämpeneminen.

Lämpötilamuutoksiin taas näyttää löytyvän selitys lähinnä siitä, miten Auringon aktiivisuus ja orbitaaliset tekijät yhdessä geologisen tilanteen kanssa kulloinkin kehittyvät.
tolk
Viestit: 19
Liittynyt: 12.05.2009, 21:16:02

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja tolk »

Olen seurannut tätä ilmastokeskustelua täällä foorumilla vuosia ja
olen todella pettynyt tämän ilmastoaktivisti Lorentz 3 panokseen puolustaessaan CO2 perusteista ilmastonlämpenemistä.
Epäilijät täällä ovat peitonneet hänet mennen tullen ja palatessaan.
Kyllähän ilmu-uskovat ovat heikoilla ja sekasortoisessa tilassa ja mistään tietämättömiä, jos heillä ei ole enempää tarjota keskusteluun kuin mitä Lorentz 3 on täällä esittänyt.
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

Lauri väärentää tilastoja kun ne eivät sovi hänen kuvitelmiinsa. Esim. CO2-mittaukset. Selitys siitä mikä on aiheuttanut nykyisen poikkeuksellisen CO2-tson puuttuu tyystin. Aiheuttiko sen nykyisin käynnissä oleva lämpeneminen vai jotakin joka tapahtui 100v sitten??
Straw Man
Viestit: 210
Liittynyt: 17.02.2009, 15:57:28

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja Straw Man »

Lorentz3 kirjoitti: Selitys siitä mikä on aiheuttanut nykyisen poikkeuksellisen CO2-tson puuttuu tyystin. Aiheuttiko sen nykyisin käynnissä oleva lämpeneminen vai jotakin joka tapahtui 100v sitten??


Ei todellakaan puutu. Se on keskiajan lämpökausi.

Se sopii mainiosti, jääkairausten useasti osoittamaan, n. 800 - 1200 vuoden viiveeseen.

Ei ole mitään syytä olettaa, että näin hyvin ilmastohistoriaan sopiva havainto olisikin tällä kertaa jotain muuta.

Ainakin se on kaikkeen ilmastokirkon hölynpölyyn verrattuna järkeenkäypä selitys.


Keskiajan lämpökausi on kuin onkin ollut olemassa ja vieläpä globaalina, jota nykyinen lämpeneminen ei ole.

Tähän sitten oikein alarmistityylinen lainaus :

958 tiedemiestä, 554:stä tutkimuslaitoksesta ja 43:sta maasta vastaavat:" Kyllä, keskiajan lämpökausi on ollut olemassa." (Sehän on jo IPCC:täkin tanakampi konsensus.)

Täällä : http://www.co2science.org/
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

Straw Man kirjoitti:
Lorentz3 kirjoitti: Selitys siitä mikä on aiheuttanut nykyisen poikkeuksellisen CO2-tson puuttuu tyystin. Aiheuttiko sen nykyisin käynnissä oleva lämpeneminen vai jotakin joka tapahtui 100v sitten??


Ei todellakaan puutu. Se on keskiajan lämpökausi.

Siis keskiajalla oli lämpimintä noin miljoonaan vuoteen vai mikä selittää nykyiset ennätyksellisen korkeat CO2-tasot?
Straw Man
Viestit: 210
Liittynyt: 17.02.2009, 15:57:28

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja Straw Man »

Lorentz3 kirjoitti:Siis keskiajalla oli lämpimintä noin miljoonaan vuoteen vai mikä selittää nykyiset ennätyksellisen korkeat CO2-tasot?


Niin, edelleenkään jäätikön sulkema ilmakupla ei ole absoluuttisen tiivis säiliö.

Jääkairaukset osoittavat tuon viiveen selvästi. Selitys on looginen.
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

Straw Man kirjoitti:
Lorentz3 kirjoitti:Siis keskiajalla oli lämpimintä noin miljoonaan vuoteen vai mikä selittää nykyiset ennätyksellisen korkeat CO2-tasot?


Niin, edelleenkään jäätikön sulkema ilmakupla ei ole absoluuttisen tiivis säiliö.

Tuolla ei ole merkitystä, se vain tarkoittaa että CO2-rekordin aikaerottelu huononee jonkin verran. Keskiarvo on silti ihan oikein vaikkakin alipäästösuodatettu. Sitten kun firn muuttuu jääksi muutokset ovat pieniä. Ei ole mitään mekanismia joka teleporttaisi CO2:ta pois jään sisältä.
Straw Man
Viestit: 210
Liittynyt: 17.02.2009, 15:57:28

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja Straw Man »

Lorentz3 kirjoitti:Tuolla ei ole merkitystä, se vain tarkoittaa että CO2-rekordin aikaerottelu huononee jonkin verran. Keskiarvo on silti ihan oikein vaikkakin alipäästösuodatettu. Sitten kun firn muuttuu jääksi muutokset ovat pieniä. Ei ole mitään mekanismia joka teleporttaisi CO2:ta pois jään sisältä.


Pelkkää oletusta, vai onko sinulla esittää tutkimusta asiasta?

Mutta, tuollakaan asialla ei ole merkitystä, koska yhtäkään tutkimusta, jossa hiilidioksidi nostaisi lämpötiloja enemmän, kuin n.1.2C, ei ole. Ne palautteet ja pakotteet ovat vain märkä uni.

Hiilidioksidin katastrofivaikutusta (3c-10c) ei ole toteen näytetty mitenkään missään. Vaikka jotain pitäisi jo nyt heti tapahtua ja itse asiassa olla jo tapahtunut.


Keskiajan lämpökausi oli globaali ilmiö. Nykyinen lämpökausi ei ole globaali, vaan paikallinen, lähinnä pohjoisnavan alueella esiintyvä ilmiö.

Nykyinen hiilidioksidin nousu sopii hyvin ilmastohistorian raameihin. Ja niissä raameissa on selitys hiilidioksidin nousulle nyt. Hiilidioksidin määrälle ei ole olemassa vakuuttavaa historiaa, toistaiseksi.


Palaa asiaan, kun parempi selitys löytyy (tarkoittaa mitattua ja havaittua todellisuutta, ei malleja).
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

Straw Man kirjoitti:
Lorentz3 kirjoitti:Tuolla ei ole merkitystä, se vain tarkoittaa että CO2-rekordin aikaerottelu huononee jonkin verran. Keskiarvo on silti ihan oikein vaikkakin alipäästösuodatettu. Sitten kun firn muuttuu jääksi muutokset ovat pieniä. Ei ole mitään mekanismia joka teleporttaisi CO2:ta pois jään sisältä.


Pelkkää oletusta, vai onko sinulla esittää tutkimusta asiasta?

Ei ole oletusta vaan tutkittu juttu, postasin joskus taannoin tänne aiheesta jonkun artikkelinkin. Ei jääcoreihin luotettaisi jos asiaa ei olisi tutkittu.

Keskiajan lämpökausi oli globaali ilmiö. Nykyinen lämpökausi ei ole globaali, vaan paikallinen, lähinnä pohjoisnavan alueella esiintyvä ilmiö.

Nyt on todennäköisesti lämpimämpää kuin keskiajan lämpökaudella.

Nykyinen hiilidioksidin nousu sopii hyvin ilmastohistorian raameihin. Ja niissä raameissa on selitys hiilidioksidin nousulle nyt. Hiilidioksidin määrälle ei ole olemassa vakuuttavaa historiaa, toistaiseksi.

Hiilidioksidin määrälle on erittäin vakuuttavat suorat mittaukset jääcoreista, joten väitteesi on puppua. Se, miten pitkälle hiilidioksidi vaeltaa umpijäässä voidaan sekä laskea että mitata.

Palaa asiaan, kun parempi selitys löytyy (tarkoittaa mitattua ja havaittua todellisuutta, ei malleja).

Suorat mittaukset vanhoista kaasukuplista osoittavat että CO2-taso on nyt korkeimmillaan ainakin miljoonaan vuoteen. Miten ihmeessä keskiajan lämpökausi olisi voinut aiheuttaa niin suuren nousun?
ceeooko-oktiedettä
Viestit: 209
Liittynyt: 02.12.2010, 00:16:20

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja ceeooko-oktiedettä »

lauri heimonen kirjoitti:Kuten edellä on todettu, todellisuudesta tehtyjen havaintojen mukaan ihmisen toimilla ei hallitsevaa vaikutusta voi ilmastonmuutoksiin olla.
L3 kirjoitti:Roskaa ja toistoa. Missään ei ole osoitettu että miljardit ihmiset eivät kykenisi muuttamaan ilmastoa.


Sivallan sivusta, lauri sanoi: hallitsevaa vaikutusta.
joten tarkistathan kommenttiasi.

lauri heimonen kirjoitti:YK:n ilmastopaneeli IPCC, lämpenemisen syytä arvioidessaan, jättää olennaisin osin huomioon ottamatta sen monitieteellisyyden, mikä ilmastonmuutoksiin todellisuudessa liittyy. Kun asiaa on rajoituttu käsittelemään vain ihmisperäisenä ja sekin yksipuolisesti teoreettisin, olettamuspohjaisia lähtömuuttujia sisältävin ilmastomallitutkimuksin
L3 kirjoitti:Konkreettinen pointtisi on mikä? Esimerkkejä? Retoriikka tai populismi ei kumoa tiedettä.


IPCC perustettiin tutkimaan(todistelemaan) ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen voimakkuutta, ei tutkimaan ilmastonmuutoksen aiheuttajia, kolikon toinen puoli todella on katsomatta.
ceeooko-oktiedettä
Viestit: 209
Liittynyt: 02.12.2010, 00:16:20

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja ceeooko-oktiedettä »

lauri heimonen kirjoitti:Jo pelkästään se, että IPCC:lläkään ei ole osoittaa ainuttakaan todellisuuteen perustuvaa, asianmukaista näyttöä ihmisen aiheuttamaksi uskotulle lämpenemiselle, riittää kyseenalaistamaan koko ihmisperäiseksi uskotun lämpenemisen.
L3 kirjoitti:On osoittaa. Sääli ettet kykene seuraamaan asiaan liittyvää tieteellistä argumentointia.


Ei ole, co2 pohjaisen lämpeämisen argumentti on vedota ennennäkemättömään lämpeämiseen, jolloin se ei voi olla luonnollista, tukena lätkämailat yms.
On kuitenkin todettu tälläkin palstalla ettei kyse ole ennennäkemäättömästä lämpeämisestä ja että luonnollinen turbulenssi selittää siitä suurimman osan.
IPCC onkin tuoreimmissa lehtipresseissään tiedottanut, jotenkin näin lyhyesti:
Aerosolit ja noki sittenkin aiheuttavat co2 enemmän lämpeämistä ja jäätiköiden sulamista koska co2 ei pysty selittämään läheskään kaikkea puuttuvaa lämpeämistä.
Aika ontuvaa maalitolppien siirtelyä.
Avatar
BorisW
Viestit: 1783
Liittynyt: 08.08.2007, 10:38:11
Paikkakunta: Espoo
Viesti:

Re: Monitieteellisen ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu

Viesti Kirjoittaja BorisW »

Onko ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu luonnollinen seuraus globaalista luonnollisesta lämpenemisheilahduksesta vai IPCC:n esittämästä ihmisen aiheuttamasta fossiilisperäisestä CO2 pitoisuuden kasvusta vesihöyryn kiihdyttämänä on mielestäni irrelevantti keskustelunaihe kun otetaan huomioon mitä ns. "vesitermostaatista" on tieteessä kirjoitettu. Itse uskon vakaasti maapallolla vallitsevien lämpötilojen itsesäätelyyn, jossa priimusmoottorina toimii vesihöyryn kierto meristä ilmakehään ja paluu pilvistä.

Toki ilmakehän CO2 pitoisuuden nousua ei voi kieltää, mutta onko sillä merkitystä mikä osuus hiilivetyjen poltolla on?
Vastaa Viestiin