Säteilymuutokset

Ilmastotutkimukseen sekä sitä sivuaviin tutkimusaiheisiin liittyvät keskustelut

Valvoja: Hallitus

Tapsa
Valvoja
Viestit: 2944
Liittynyt: 19.02.2008, 16:35:15

Säteilymuutokset

Viesti Kirjoittaja Tapsa »

Martti Tiuri kun on viime aikoina kääntynhyt kannalle, että auringon aktiivisuus säätelee pallomme lämpötilaa, hän on saanut palautetta varsinkin juuri Nevanlinnan suunnalat.

Tässä on hänen palautteitaan samaan suuntaan, mitä linkkaamassani raportissa, mutta siinä myös toinen mielenkiintoinen kirjoitus jääkausisyklin säteilytasojen vaihtelusta:

http://mal-liitto.fi/fi/system/files/lehti_1_netti.pdf

TkT Marke Hongisto käsittelee ydinvoimaa ja ilmastonmuutoksia varsin monipuolisesti.

Hän kirjoittaa mm., että näillä leveysasteilla Jääkausien ja lämpökausien välillä tulevan säteilyn ero on jopa 100 W/m^2. Eräs näiltä palstoilta hävinnyt taisi kirjoitella joistain Watin osista.

Tässä loppulause Hongiston kirjoituksesta:

Kumpi on pahempi uhka
Meinhausen kollegoineen /12/laski v. 2009, että jos teollisuus syöttää ilmakehään kor
-
keintaan 1000 Gt vuosina 2000-2050, 75 %:n todennäköisyydellä lämpötilan nousu ei
ylitä kansainvälisesti sovittua 2 o
C rajaa. Jos päästöt pysyvät 2011 tasolla (34 Gt/v),
vuosien 2010-2050 kumulatiiviset päästöt ovat 1360 Gt. Dohan ilmastokokouksessa
puhuttiinkin jo 4 asteen lämpötilan noususta. Sosiaalisessa mediassa kiersi syksyllä
Olli Pekka Haaviston lähettämänä viesti /11/. Lähdeluettelo puuttuu, mutta ilmeisesti
Meihouseniin viitaten siinä on laskettu, että vuosina 2012-2050 ilmaan saa päästää kor
-
keintaan 565 Gt C-ekvivalenttia ettei 2 o C raja ylity. Tunnetut ylikansallisten ja kansal
-
listen energiayhtiöiden omistamat fossiilisten polttoaineiden varat ovat viisinkertaiset,
2795 Gt. Paitsi että yhtiöt aikovat taatusti käyttää kaikki omistamansa varat, ne etsivät
kiihkeästi uusia polttoaineita; IEA:n mukaan USA:sta tulee maailman suurin öljyntuot
-
taja tällä vuosikymmenellä öljyliuskeensa ansiosta. Tekniikka kehittyy; saa nähdä mitä
merenpohjasta vielä löytyy; Solvara 1 projektissa hyödynnetään yli 2 km:n syvyistä
merenpohjaa /22/.
Kumpi on pahempi uhka, ilmaston lämpeneminen vai jääkausi seurauksineen, lisään
-
tynyt köyhyys ja epäoikeudenmukaisuus kaikilla mittareilla mukaan lukien. Jos jääkau
-
si tulee, meillä on muutakin pohdittavaa kuin ydinvoimaloiden polttoainesauvat. Ihmi
-
selle käy molemmissa tapauksissa huonosti. Jos lämpenee, se on oma vika, emme ole
saaneet suurteollisuutta ja väestönkasvua kuriin. Mutta, kuljemme myös vääjäämättä
edellisen Eem-kauden ilmasto-oloja kohden. Entä luonto: jääkausi on sille tuhoissa. Sen
sijaan esimerkiksi liitukaudella luonto voi kertyneiden sedimenttien perusteella erittäin
MAL 1/2013
16
hyvin vaikka CO 2
-pitoisuuden on arvioitu olleen yli 2000 ppm /4/. Koralleja esiintyi
jopa 1500 km kauempana päiväntasaajasta kuin nykyisin. Puut kasvoivat vuoden ympä
-
ri, edes puulustoja ei löydy. Maapallon keskilämpötila oli n. 6-14 o C nykyistä korkeam
-
pi. Meret peittivät alavat mannerlaatat ja niiden syvänteissä veden lämpötila oli n. 15 C
korkeampi kuin nykyisin. Meret kuhisivat elämää ja biologinen tuotanto oli valtaisaa.
Nautimme vieläkin tuloksista, yli puolet tunnetuista öljyvaroista on löydetty liitukau
-
den kerrostumista /4/. Kävi niin tai näin, stabiiliksi emme maapallon ilmastoa saa. Ja
on suuri itsepetos kuvitella että tietoisuutemme ilmastonmuutoksesta olisi lopullista;
jälkipolvet tulevat kumoamaan kaiken, mitä luulimme tietävämme.
Marke Hongisto