Sivu 1/1

Kaksitoistaosainen luentosarja ilmastosta

Lähetetty: 19.05.2019, 18:02:19
Kirjoittaja Carbonautti
Youtubessa on 12-osainen suomenkielinen luentosarja Suomalainen ilmastotodellisuus. Se pidettiin Lappajärvellä, hotelli Kivitipussa 30.3.2019.

Luentosarjan järjestäjänä oli Pekka Kangas. Luennoitsijoina olivat Kari Mielikäinen, Simo Ruoho ja Mauri Timonen.

Youtubesta voi tehdä haun Suomalainen ilmastotodellisuus.

Linkki viimeiseen osioon 12, joka on yhteenveto:
https://www.youtube.com/watch?v=V310FslxVfg

Re: Kaksitoistaosainen luentosarja ilmastosta

Lähetetty: 20.05.2019, 11:23:17
Kirjoittaja unbiased
Ilmastonmuutosta ei voi kritisoida tehokkaasti tekemällä siitä vieläkin monimutkaisempaa

Kun tuollaisia esitelmiä pidetään nyt hyvin tärkeästä asiasta, tulisi olla tarkka ainakin otsikoissa.
Ilmakehä vastaanottaa lämpömäärää absorboimallla saapuvaa säteilyä.
Otsikko ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Kuvassa näkyvä 19% auringon säteilystä ei suinkaan kohota ilman lämpötilaa. Miten lämpö voisi siirtyä alemmassa lämpötilassa olevista pilvistä alailmakehän korkeampaan lämpötilaan? Pilviin absorboitutunut osa lämpöenergiasta katoaa säteilemallä suoraan avaruuteen termisenä säteilynä ja osaksi muuttuu latentiksi energiaksi pilven kuivuessa. Esitelmöijä haluaa tuoda esille kasvihuoneilmiön, mutta kieltää sen vaikutuksen esitelmässään lämpötiloja kohottavana ilmiönä.
Säteilyenergia on aika vähäinen energialähde ilmakehässä maan pinnasta siirtyvän energian rinnalla, joka esitelmässä käy lopulta ilmikin. Jo 1/3 auringon energiasta siirtyy latenttina energiana ilmakehään. Esitelmöijä ei näyttä olevan tästä perillä, vaikka ilmiö on aivan yksinkertaista kemiaa ja fysiikkaa. Saattaa olla noillekin luennoitsijoille vaikea aihe. Parempi otsikko olisi ollut
Ilmakehä saa lämpöenergiansa pääosin auringon säteilyn lämmittämästä maan pinnasta.
Pannaan nyt jälleen toistettu tosite: Maapallolla sataa keskimäärin 1000 litraa neliömetrille vuodessa. Sadeveden haihduttaminen vaatii energiaa 2500 MJ/m². Auringosta tulee keskimäärin 240 J/s neliömetrille ja vuodessa 7560 MJ/m², koska vuodessa on 3,15*10⁷ s.
Keskittyminen lämpötilojen tilastointiin johtaa tarvittaessa sekä tehokkaampaan ilmastonmuutokseen että sen kieltämiseen. Ei sekään ole tiedettä, nykytutkimusta voi olla.

Lämpötilahistorian tutkiminen puiden vuosilustoista ei ole tiedettä, nykytutkimusta voi olla. Todiste siitäkin. Espanjassa on lämmintä ja hedelmällistä maata, mutta Suomessa on viileää ja hedelmätön maa ja enemmän metsän kasvua. Kasvu ei siten riipu juurikaan lämpötiloista, vaan muista kasvuolosuhteista, jotka voivat paikallisesti vaihdella.

Re: Kaksitoistaosainen luentosarja ilmastosta

Lähetetty: 20.05.2019, 11:30:43
Kirjoittaja unbiased
Kasvihuoneilmiöstä vähän
Kasvihuonekaasuja on ilmakehässä riittävissä määrin, että niiden pidättämä osa säteilystä ei etene ilmakehässä kuin muutaman metrin. Todennäköisyys säteilyn katoamiseen on luokkaa 0,995 jo muutaman metrin matkalla. Siten kasvihuonekaasuilla ei ole vaikutusta ilmakehän lämpötiloihin kuin aivan maan pinnan läheisyydessä, jossa muut energian siirtymiset ovat kasvihuoneilmiöön verrattuina moninkertaisia.