Sivu 1/1

Lämpötilamittaukset ja media

Lähetetty: 27.12.2016, 11:06:10
Kirjoittaja unbiased
Ilmastonmuutos ei ole pelkkä luonnontieteentieteen piirin kuuluva kysymys, se on myös viestintäpoliittinen ja psykologinen ilmiö
Kuva
Kuva
Kuvista voi katsella korrelaatioita ilmaston mitattujen lämpötilojen ja lämpenemiseen liittyvän kirjoittelun välillä. Vuosien 1990 ja 1992 kirjoitusten määrän voi nähdä olevan seurausta vuosien 1988 ja 1991 lämpöhuippuihin. Vuosina 1996-2003 voi nähdä kuinka kirjoitusten määrä seuraa lämpötilakäyrän notkahduksia. Vuonna 2003 alkaneen kirjoittelun paisumisen syitä on etsittävä muualta.
Ehkä silloin syntyikin negatiivinen korrelaatio, ilmaston lämpeneminen näytti pysähtyneen. Tämä aiheutti ilmastotutkijoiden lobbauksen lisääntymisen toimittajille, mikä luonnollisesti lisäsi kirjoittelua. Lobbauksen lisääntyminen oli selvästi tarpeellista, koska ilmastotukijoiden omassa työssä tehdyt ennusteet näyttivät olevan tapahtuneen vastaisia. Tähän lobbauksen vahvistumiseen en löytänyt muuta vahvistusta kuin omat muistikuvat Suomesta.